Historie

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2017

Začátkem listopadu 2017 proběhl již 6. ročník odborné konference Právo ve veřejné správě 2017. Akce se konala v hotelu Bobycentrum - Brno. Na akci, kterou prováděl Mgr. et Mgr. Michal Vávra, se sešlo téměř 80 účastníků.

Program konference byl rozdělen do 5 tematických bloků. Problematika GDPR, Trestní odpovědnost zastupitelů – externí posudky, Registr smluv, Zadání veřejných zakázek na kvalitu, Aplikační problémy v závazkovém právu.

Se svými příspěvky na aktuální témata vystoupili např. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. či JUDr. Tomáš Sokol. Na akci panovala příjemná atmosféra a v průběhu celého dne probíhala živá diskuze. Těšíme se na další ročník.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2016

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2016, kterou společnost ATLAS consulting spol. s r.o. pravidelně pořádá, se uskutečnila již popáté. A to 1. listopadu 2016 v Hotelu BOBYCENTRUM v Brně.

Konference byla zaměřena na výběr témat z aktuální právní úpravy regulující výkon státní správy a samosprávy.Letošní ročník měl i nového významného spolupořadatele, a to přední advokátní kancelář PwC Legal, která poskytuje kompletní odborné služby ve všech ekonomických a průmyslových oblastech. PwC Legal nabízí kompletní právní a poradenský servis, součástí týmu jsou také odborníci na daňové poradenství, oblast fúzí a akvizic, forenzní a analytické služby.

Témata pro letošní ročník byla vybírána z oblastí jako problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ, místní poplatky z pohledu praxe, trestní odpovědnost právnických osob, registr smluv v praxi, nový zákon o zadávání veřejných zakázek a další.

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví, Sdružení místních samospráv ČR a Institutu pro veřejnou správu Praha.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2015

Proběhl čtvrtý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, kterou každoročně pořádá společnost ATLAS consulting spol. s r.o. Tentokrát se konference uskutečnila v TOP HOTELU Praha.

 

Odborníci působící ve veřejné správě, ale také advokáti či akademici přijeli diskutovat se zástupci státní správy a samosprávy. Sešli se již po čtvrté, letos však poprvé v Praze. Konference Právo ve veřejné správě 2015 se konala 3. a 4. listopadu.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2014

Letos se uskutečnil již třetí ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, zástupci státní správy a samosprávy se sešli 5. a 6. listopadu 2014 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové.

Konferenci pořádala společnost ATLAS consulting spol. s r. o., výrobce nejrozšířenějšího právního systému CODEXIS.Konference nesla podtitul NOVÉ PRÁVO, v rámci přednášek tedy zaznělo zhodnocení téměř ročních zkušeností s novým občanským zákoníkem, byly řešeny limity práva na informace a téma registru smluv, trestně právní odpovědnost zastupitelů měst a obcí, zadávání veřejných zakázek, elektronizace veřejné správy, zadlužování a exekuce samosprávy či státní podpora a její zásady.

Záštitu nad odbornou konferencí převzali Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Institut pro veřejnou správu Praha.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2013

Druhý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která je určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, tematicky navázal na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR.

Pořadatelem konference byla společnost ATLAS consulting spol. s r. o., výrobce nejrozšířenějšího právního systému CODEXIS. Termín a místo konání: 22.–23. října 2013, Hotel ČERNIGOV, Hradec Králové.
Hlavním tématem letošního ročníku konference bylo to nejaktuálnější a nejpalčivější právnické téma, a to Nový občanský zákoník a jeho dopady na veřejnou správu. Program konference byl rozdělen do dvou dní, během kterých vystoupilo asi 15 přednášejících odborníků z různých oblastí práva. Účastníci konference se tak měli možnost setkat se špičkami v daném oboru. Po jednotlivých příspěvcích proběhla také oblíbená diskuze, kdy účastníci mohli klást dotazy odborníkům a dotazovat se tak přímo na konkrétní problémy.

Konference se konala pod záštitou ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro místní rozvoj.

Hlavními odbornými partnery konference bylo Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2012

Společnost ATLAS consulting spol. s r. o. – výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS - pořádála první ročník odborné konference se zaměřením na PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

 

Záštitu poskytli
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti,
Ing. Kamil Jankovský – ministr pro místní rozvoj,
a Jan Kubice – ministr vnitra.

Konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ tak tematicky navazovala na úspěšný a již tradiční odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR, který ATLAS consulting každoročně pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Economia.