Přednášející

Přednášející, kteří vystoupí na konferenci PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2018, vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku konference bude Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Jiří Buryan , LL.M., Ph.D.

Jiří Buryan se specializuje na akvizice a prodeje společností, právo veřejného sektoru a zejména stavební právo a veřejné zakázky.

V oblasti práva veřejného sektoru se zaměřuje především na stavební právo a správní i soudní řízení související s výstavbou developerských projektů, veřejné zakázky a energetiku.

V oblasti akvizic a prodejů se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to v různých odvětvích.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích. Před začátkem své advokátní praxe, v letech 2003 až 2005, působil jako právník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval mimo jiné posuzováním privatizace a restrukturalizace.

JUDr. Miroslav Mocek, MPA

JUDr. Miroslav Mocek, MPA ( *1960) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal následně titul JUDr. (1991), na Právnické fakultě Masarykovy univerzity absolvoval dvouletý studijní program a získal titul MPA (2010). Praktickým výkonem veřejné správy se zabývá od roku 1991. V letech 1991- 2001 na Okresním úřadu v Chrudimi (postupně na pozicích právník, vedoucí právního oddělení, vedoucí kanceláře přednosty a zástupce přednosty). Od roku 2001 působí na Krajském úřadu Pardubického kraje jako vedoucí odboru organizačního a právního, od roku 2007 je zástupcem ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje. Dlouhodobě působil a působí  v odborných orgánech Asociace krajů ČR – Legislativní komise, Legislativní skupina Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů ČR apod. Je dlouholetým  lektorem v oblasti akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Příležitostně vystupuje na konferencích a seminářích. Příležitostně publikuje v konferenčních sbornících (např. konference Správní řád v praxi krajských úřadů v Jihlavě, Dny práva v Brně apod.) nebo  v odborném tisku pro veřejnou správu – zejména v časopise  Správní právo.

Mgr. Lucie Moravčíková

Působí jako vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Ve veřejných zakázkách působí od roku 2009. Zabývá se komplexní právní agendou v oblasti  veřejných zakázek a koncesí. Specializuje se na problematikou elektronizace veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na elektronická tržiště, národní elektronický nástroj a elektronické aukce. Mimo jiné se zabývá realizací koncesních řízení v nejrůznějších oblastech.

Mgr. Jana Pattynová

Jana Pattynová patří mezi přední odborníky v oblasti IT práva, ochrany soukromí a telekomunikační regulace ve střední a východní Evropě.

Během posledních 15 let pracovala na některých z největších transakcí v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním společnostem, evropským a mezinárodním institucím, organům veřejné správy ve vice než 10 zemích.

Nezávislá hodnocení právních expertů konzistentně uvádějí Janu Pattynovou jako předního odborníka (The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers, www.whoswholegal.com, Expert Guides, www.expertguides.com, Legal 500, www.legal500.com, Chambers and Partners, www.chambersandpartners.com). Nedávno byla Jana Pattynová zařazena mezi přední světové právníky v oblasti telekomunikací, médií a technologií - Legal 500 Hall of Fame (www.legal500.com/hall-of-fame ) a přední světové právníky v oblasti ochrany dat (Who's Who Data 2018)

Jana hovoří plynně česky, anglicky, francouzsky a německy. Je členem České a Slovenské advokátní komory a International Bar Assiciation (IBA).

 

 

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím  klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2018, konference Právo ve veřejné správě 2014-2017. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2018, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“ a na KJT v roce 2018 příspěvek „Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016-2018. Na Právnické fakultě MU v Brně vede kurz „Úvod do rakouského práva“ a na Právnické fakultě UP v Olomouci vede kurz „Úvod do rakouského soukromého práva“.