Historie

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2019

Znovu po roce hostil brněnský Orea Hotel Voroněž odbornou konferenci Právo ve veřejné správě. Již osmý ročník akce se uskutečnil 5. listopadu 2019 opět pod moderátorskou taktovkou Mgr. et Mgr. Michala Vávry.

Účastníci konference si vyslechli přednášky a zapojili se do diskuse o aktuálních tématech hýbajících legislativou ve veřejné správě: Obce a smlouvy s investory v praxi, Systémová podjatost, Aktuálně k registru smluv, Trestní odpovědnost v územní samosprávě a státní správě, „Nové“ přestupkové právo – zkušenosti z praxe a Způsoby skončení pracovního poměru úředníků.

Vzácnými hosty byli mj. JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. nebo JUDr. Martin Richter. Konference proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2018

13. listopadu 2018 se již posedmé v Brně konala konference Právo ve veřejné správě 2018. Akce, kterou navštívilo téměř 70 účastníků, se konala v Orea Hotelu Voroněž a jejím programem provázel moderátor Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Na konferenci zazněly příspěvky na následující témata: GDPR v praxi, Vybraná problematika stavebního práva, Vytváření a optimalizace interních směrnic měst, Aplikace zákona o střetu zájmů a Problematika nemajetkové újmy ve spráním řízení. Poprvé bylo zařazeno také speciální téma Etiketa v profesním životě.

Se svými příspěvky mimo jiné vystoupili Mgr. Andrea Kovářová, JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. či JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2017

Začátkem listopadu 2017 proběhl již 6. ročník odborné konference Právo ve veřejné správě 2017. Akce se konala v hotelu Bobycentrum - Brno. Na akci, kterou prováděl Mgr. et Mgr. Michal Vávra, se sešlo téměř 80 účastníků.

Program konference byl rozdělen do 5 tematických bloků.
Problematika GDPR, Trestní odpovědnost zastupitelů – externí posudky, Registr smluv, Zadání veřejných zakázek na kvalitu, Aplikační problémy v závazkovém právu.

Se svými příspěvky na aktuální témata vystoupili např. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. či JUDr. Tomáš Sokol. Na akci panovala příjemná atmosféra a v průběhu celého dne probíhala živá diskuze. Těšíme se na další ročník.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2016

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2016, kterou společnost ATLAS consulting spol. s r.o. pravidelně pořádá, se uskutečnila již popáté. A to 1. listopadu 2016 v Hotelu BOBYCENTRUM v Brně.

Konference byla zaměřena na výběr témat z aktuální právní úpravy regulující výkon státní správy a samosprávy.Letošní ročník měl i nového významného spolupořadatele, a to přední advokátní kancelář PwC Legal, která poskytuje kompletní odborné služby ve všech ekonomických a průmyslových oblastech. PwC Legal nabízí kompletní právní a poradenský servis, součástí týmu jsou také odborníci na daňové poradenství, oblast fúzí a akvizic, forenzní a analytické služby.

Témata pro letošní ročník byla vybírána z oblastí jako problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ, místní poplatky z pohledu praxe, trestní odpovědnost právnických osob, registr smluv v praxi, nový zákon o zadávání veřejných zakázek a další.

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví, Sdružení místních samospráv ČR a Institutu pro veřejnou správu Praha.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2015

Proběhl čtvrtý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, kterou každoročně pořádá společnost ATLAS consulting spol. s r.o. Tentokrát se konference uskutečnila v TOP HOTELU Praha.

 

Odborníci působící ve veřejné správě, ale také advokáti či akademici přijeli diskutovat se zástupci státní správy a samosprávy. Sešli se již po čtvrté, letos však poprvé v Praze. Konference Právo ve veřejné správě 2015 se konala 3. a 4. listopadu.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2014

Letos se uskutečnil již třetí ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, zástupci státní správy a samosprávy se sešli 5. a 6. listopadu 2014 v hotelu ČERNIGOV v Hradci Králové. Konferenci pořádala společnost ATLAS consulting spol. s r. o., výrobce nejrozšířenějšího právního systému CODEXIS.

Konference nesla podtitul NOVÉ PRÁVO, v rámci přednášek tedy zaznělo zhodnocení téměř ročních zkušeností s novým občanským zákoníkem, byly řešeny limity práva na informace a téma registru smluv, trestně právní odpovědnost zastupitelů měst a obcí, zadávání veřejných zakázek, elektronizace veřejné správy, zadlužování a exekuce samosprávy či státní podpora a její zásady.

Záštitu nad odbornou konferencí převzali Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Institut pro veřejnou správu Praha.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2013

Druhý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která je určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, tematicky navázal na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR.

Pořadatelem konference byla společnost ATLAS consulting spol. s r. o., výrobce nejrozšířenějšího právního systému CODEXIS. Termín a místo konání: 22.–23. října 2013, Hotel ČERNIGOV, Hradec Králové.
Hlavním tématem letošního ročníku konference bylo to nejaktuálnější a nejpalčivější právnické téma, a to Nový občanský zákoník a jeho dopady na veřejnou správu. Program konference byl rozdělen do dvou dní, během kterých vystoupilo asi 15 přednášejících odborníků z různých oblastí práva. Účastníci konference se tak měli možnost setkat se špičkami v daném oboru. Po jednotlivých příspěvcích proběhla také oblíbená diskuze, kdy účastníci mohli klást dotazy odborníkům a dotazovat se tak přímo na konkrétní problémy.

Konference se konala pod záštitou ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro místní rozvoj.

Hlavními odbornými partnery konference bylo Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2012

Společnost ATLAS consulting spol. s r. o. – výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS - pořádála první ročník odborné konference se zaměřením na PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

 

Záštitu poskytli
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti,
Ing. Kamil Jankovský – ministr pro místní rozvoj,
a Jan Kubice – ministr vnitra.

Konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ tak tematicky navazovala na úspěšný a již tradiční odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR, který ATLAS consulting každoročně pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Economia.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2024, ATLAS GROUP