Kongresový výbor

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2006 je členem katedry politologie a sociologie PF UK, nyní jako odborný asistent. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména právní filosofii, právní sociologii, římskému právu a zároveň se aktivně podílí na řešení několika grantových projektů fakulty. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnost má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil  jako ředitel odboru kanceláře ministryně na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V současné době je ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu hlavního města Prahy. Ve volném čase se zajímá o kulturu, politické dění a sport.

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (*1974) - politolog, právník, vysokoškolský pedagog na vysoké škole CEVRO Institut, odborný konzultant Parlamentního institutu. Vystudoval politologii, práva a katolickou teologii na Karlově universitě v Praze a na Katolické universitě v Eichstättu. Specializuje se na obor ústavního a evropského práva.  Působí jako místostarosta Veselí nad Moravou.

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde pracuje dosud jako profesorka na katedře finančního práva a finanční vědy. Pedagogicky působí také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se zejména otázkami rozpočtového a daňového práva, dále se věnuje otázkám finančního hospodaření územních samosprávných celků.

Je autorkou řady monografií, příspěvků v odborných časopisech apod. Podílí se na řešení různých vědeckých úkolů. V současné době je členkou vědecké rady PF UK v Praze, členkou Legislativní rady vlády a dalších orgánů a institucí např. Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries - Białystok, Polsko.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2024, ATLAS GROUP