Partneři

Partneři a pořadatelé

Prezentujte se na odborné konferenci PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ještě dnes!
Využijte možnost představit vaši společnost nebo produkt na této prestižní akci.

Více informací vám podá Ing. Pavol Parikrupa.

Pořadatel

Softwarová společnost ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP je ryze českou společností, která se už od roku 1992 věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů a aplikací.

Nejrozšířenějším produktem je bezesporu právní informační systém CODEXIS®. Všechny naše softwary jsou vystavěny na modulárním principu, který umožňuje sestavení individuální kolekce prvků dle požadavků a potřeb zákazníka. Pravidelně jsou prováděny aktualizace a zdokonalování funkcionalit každého systému.  Při vývoji i dodávkách produktů stojí v popředí našeho zájmu vždy uživatel, který ocení bezchybný, bezproblémový a intuitivně ovládaný software. Není ambicí našich softwarových řešení donutit zákazníka stavět od základů, právě naopak. Vycházíme z jeho podmínek a snažíme se navázat na jeho zvyklosti. Díky dokonalé znalosti českého prostředí se nám dlouhodobě daří vyvíjet systémy aplikovatelné na širokou škálu používaných hardware a software.

www.atlasconsulting.cz

Hlavní partneři

CODEXIS® je výjimečný právní informační systém, jedinečný zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi. Splňuje náročné požadavky odborníků z oblasti práva, výborně se osvědčil také uživatelům z ostatních profesí, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi. Poskytuje souhrn legislativy České republiky a Evropské unie, judikatury České republiky, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, a také související odborné Literatury.

www.codexis.cz

Partneři

Jsme vzdělávací portál pro veřejnou správu se zaměřením na obce a příspěvkové organizace a také pro podnikatele. Zjednodušujeme a zrychluje cestu k informacím.
Svoji práci děláme srdcem a věříme, že je to vidět. Je pro všechny, kteří chtějí vědět více.
Co je kromě článků, aktualit, diskuze, videí, videoseminářů u nás najdete? Zcela určitě jsou to “naše přehledy”, které systematicky zachycují problematiku i s odkazy na zdroj informací.
Nejoblíbenějším přehledem jsou Zaměstnanecké benefity.
A také pomůcky - například vzor přílohy k účetní závěrce nebo vzor mandátní smlouvy na výkon funkce jednatele.
Provozujeme vzdělávání nejen online, ale také offline formou 10ti - 15ti denních vzdělávacích programů SPECIALISTA, které máme již tři - daňový, mzdový a pro veřejný sektor. Jsou samozřejmě k dispozici i online.
Rosteme s Codexisem, protože využíváme jejich online zákony, které potřebujeme pro naši praxi a propojujeme je s našimi informacemi.
Více www.ucetni-portal.cz
Zakladatelkou a srdcem celého projektu je Pěva Čouková, která proškolila zejména v rámci KDP ČR více jak 3 000 budoucích daňových poradců.
Sesterskou společností je firma Oswald a.s., auditorská, daňová a účetní kancelář.

www.ucetni-portal.cz

Mediální partneři

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

Činnost společnosti je zaměřena především do tří oblastí:
•  vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas,
•  vydávání odborných časopisů,
•  pořádání seminářů.

Produkty společnosti jsou zařazeny zejména v těchto oblastech: práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj.  Na webových stránkách je veden i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných slovníků, encyklopedií a autoatlasů.

www.anag.cz

Internetový právní portál.

www.elaw.cz

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.
V produkci společnosti jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

www.grada.cz

Moderní obec je odborný měsíčník pro moderní veřejnou správu. Zabývá se otázkami řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje také témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, bytové výstavby, rekonstrukcí měst, regenerace panelových domů, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.

www.moderniobec.cz

Právní prostor.cz je právní portál na doméně www.pravniprostor.cz, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (právníci, advokáti, notáři, soudci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci veřejné správy či samosprávy, představitelé státních institucí či nadšenci práva.

Doménou právního portálu je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, u kterých je kladen důraz na jejich kvalitu a fundovanost. Portál nabízí návštěvníkům také komplexní přehled o tom, co se v daném oboru děje. Obrovským bonusem je moderní webové prostředí vycházející z nejnovějších trendů a přívětivé uživatelské rozhraní s celou řadou možností a funkcí. Toto vše vytváří také ideální podmínky pro propagaci a reklamu partnerů portálu, a to se zaměřením na výše uvedenou cílovou skupinu.

www.pravniprostor.cz

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2024, ATLAS GROUP